Wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych

Zarządzanie zajęciami

  • Interaktywny kalendarz dostosowany do prowadzenia różnego typu zajęć
  • Zajęcia cykliczne i jednorazowe
  • Zajęcia grupowe i indywidualne
  • Sprawdzanie obecności
  • Zgłaszanie nieobecności i zapisy na odrabianie
  • Zastępstwa prowadzących
  • Tematy zajęć i zadawanie prac domowych
  • Możliwość zamieszczenia kalendarza na stronie internetowej

Zapisy online

  • Łatwy do zamieszczenia na stronie formularz rejestracji na zajęcia
  • Pobieranie zaliczki lub pełnej opłaty podczas zapisów
  • Wygląd automatycznie dostosowuje się do wyglądu Twojej strony
  • Umożliwienie zapisów tylko po akceptacji regulaminu
  • Dowolna konfiguracja wymaganych i opcjonalnych pól
  • Automatyczne e-mail’e z potwierdzeniem dla klienta
  • Śledzenie konwersji z reklam Google i Facebook
  • Zgodność z RODO

Płatności

  • Automatyczne wyliczanie zaległości klientom
  • Elastyczna możliwość określenia ceny zajęć oraz harmonogramu spłat
  • Kalkulator automatycznie wyliczający cenę w zależności od liczby zajęć w tygodniu
  • Automatyczne rozliczanie klientów poprzez płatności online (podobnie jak w zakupach internetowych)
  • Wysyłanie e-maila z linkiem do płatności
  • Możliwość podpięcia wielu kont bankowych do przelewów
  • Automatyczne wyliczanie pensji prowadzących

Komunikacja

  • Masowe wysyłanie e-maili do uczestników i grup
  • SMS-y do uczestników i instruktorów
  • Automatyczne przypomnienia o odrabianiu zajęć
  • Automatyczne przypomnienia o brakach w płatnościach

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.

Raporty zarządcze

  • Eksportuj wszelkie informacje do Excela lub do druku
  • Łatwo przeglądaj historię obecności klientów
  • Rozliczaj prowadzących – Analiza pensji oraz przepracowanych przez instruktorów godzin
  • Śledź wzrost klubu – Analiza przychodów
  • Minimalizuj straty wynikające z braków płatności – Analiza zaległości
  • Skup się na najbardziej dochodowych zajęciach – Analiza średnich przychodów z zajęć
  • Wyłap, którzy klienci mogą wkrótce zrezygnować zanim to się stanie – System wczesnego ostrzegania

Obozy i półkolonie

  • Zarządzaj organizowanymi przez Twoją szkołę obozami i półkoloniami
  • Uprość swoim klientom życie poprzez możliwość zapisów i płatności online

Panel Klienta

  • Aplikacja dla uczestników zajęć i rodziców
  • Płatności za zajęcia
  • Zapisy na zajęcia i obozy
  • Samodzielne zgłoszenie nieobecności
  • Automatyczne sugestie terminu odrabiania i możliwość zapisu
  • Samodzielna zmiana i aktualizacja danych
  • Informacje o postępach dziecka
  • Informacje o tematach zajęć i pracach domowych
  • Panel dostępny także w wersji angielskiej

Panel prowadzącego

  • Aplikacja dla prowadzących zajęcia
  • Sprawdzanie listy obecności przez smartfon’a
  • Uzupełnianie informacji o postępach uczestników zajęć
  • Uzupełnianie informacji o tematach zajęć czy pracach domowych
  • Panel dostępny także w wersji angielskiej

Panel recepcji

  • Dedykowane konta dla recepcjonistów
  • Możliwość określenia, do jakich funkcji systemu dostęp będzie posiadać recepcja