Wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych

Zarządzanie lekcjami

Rozliczenia klientów

Zapisy online

Komunikacja

Zarządzanie uczestnikami

Zarządzanie prowadzącymi

Zarządzanie lekcjami i kursami

Twórz i zarządzaj grafikiem lekcji
 • Interaktywny kalendarz dostosowany do każdego rodzaju lekcji – cyklicznych i jednorazowych oraz indywidualnych i grupowych, a także do wydarzeń (np. prelekcji czy dni otwartych)
 • Dodawanie przerw (np. świątecznych)
 • Widok dostępności prowadzących i lokalizacji
 • Ostrzeżenia, przy tworzeniu zajęć w niedostępnych salach/torach/kortach
 • Przekładanie/odwoływanie lekcji
 • Samodzielne zarządzanie swoimi lekcjami przez prowadzących
Analizuj zrealizowane lekcje
 • Podsumowanie liczby godzin/lekcji w danym okresie wg lokalizacji, poziomu grupy czy prowadzącego
Zarządzaj odrabianiem lekcji
 • Samodzielne zgłaszanie nieobecności przez klienta
 • Automatyczne sugestie terminu odrabiania dla klienta i możliwość samodzielnego zapisu
 • Ustalanie własnych zasad odrabiania nieobecności i ich limitu
 • Automatyczne przypomnienia o odrabianiu lekcji dla klienta
 • Automatyczna informacja do prowadzącego o zgłoszonej nieobecności / zapisie na odrabianie
Prowadź e-dziennik
 • Sprawdzanie obecności 
 • Wpisywanie (widok) ocen, postępów, tematów lekcji i prac domowych  
 • Udostępnianie (korzystanie z) linków do materiałów online   
 • Dołączanie do lekcji online bezpośrednio z systemu  

Rozliczenia klientów

Automatycznie rozliczaj się z klientami
 • Automatyczne rozliczanie klientów poprzez płatności online (podobnie jak w zakupach internetowych) 
 • Automatyczne przypomnienia o brakach w płatnościach (wraz z linkiem do płatności lub numerem do przelewu)
 • Automatyczne (lub ręczne) wystawianie faktury po każdej płatności z możliwością wyboru stawki VAT i kodu GTU (integracja z Fakturownią)
 
Twórz inteligentne cenniki
 
 • Kalkulator automatycznie wyliczający cenę w zależności od liczby lekcji w tygodniu
 • Ustalanie indywidualnych cen (np. zniżki dla stałych klientów)
 • Tworzenie własnych kodów rabatowych, które przy zapisach online obniżają kwotę płatności
 • Naliczanie dodatkowych opłat (np. przy sprzedaży książek na nowy semestr)
 • Elastyczna możliwość określenia harmonogramu spłat (ratalnie, z góry, z dołu itp.)
Analizuj płatności
 • Raport z listą zaległości w płatnościach (osoby zalegające i kwoty zadłużenia)
 • Raport z podsumowaniem płatności za dany okres
 • Analiza przychodów (m.in. podsumowanie przychodów wg grup, średnie przychody z poszczególnych lekcji)

Zapisy online

Zbieraj online zapisy na lekcje
 • Elastyczny formularz rejestracji na kursy do zamieszczenia na własnej stronie internetowej (zapisy zbierane automatycznie i 24/7)
 • Wygląd formularza automatycznie dostosowany do wyglądu strony
 • Zapis na lekcje z poziomu aplikacji 
 • Automatyczne e-maile z potwierdzeniem zapisu dla klienta
 • Śledzenie konwersji formularza zapisów z reklam Google i Facebook
 • Możliwość zamieszczenia tabeli z kursami na własnej stronie www
  (z możliwością zapisu na lekcje, na których są wolne miejsca)
Zastąp umowy akceptacją regulaminu
 • Umożliwienie zapisów tylko po akceptacji regulaminu
 • Widok zaakceptowanych przez klientów regulaminów i zgód
Potwierdź zapis poprzez natychmiastową zaliczkę
 • Pobieranie zaliczki lub pełnej opłaty podczas zapisów
Organizuj obozy, półkolonie, turnieje i dni otwarte
 • Oddzielne formularze zapisów na obozy, półkolonie, turnieje i dni otwarte
 • Zapisy na obozy z poziomu aplikacji 

Komunikacja

Komunikuj się z klientami
 • Masowe wysyłanie e-maili/SMS-ów do uczestników grup 
 • Kontakt z uczestnikami mającymi zajęcia w konkretnych dniach (np. wszyscy, którzy mają przyjść w najbliższy weekend) 
 • Automatyczne przypomnienia o lekcjach indywidualnych
 • Masowe wysyłanie wiadomości do uczestników obozów i innych wydarzeń 
Komunikuj się z prowadzącymi
 • E-maile/SMS-y do wszystkich lub konkretnych prowadzących
 

Zarządzanie uczestnikami (CRM)

Zarządzaj danymi o uczestnikach
 • Widok Klient 360° – pełna historia uczestnika w jednym miejscu 
 • Dodawanie własnych pól w profilu uczestnika (np. uwagi, postępy w nauce, data badań lekarskich) 
 • Zarządzanie rozwojem uczestników poprzez innowacyjny moduł umiejętności oraz poziomów
 • Kategoryzowanie uczestników po ich poziomach zaawansowania 
 • Odzyskiwanie danych o przypadkowo usuniętych uczestnikach
 • Samodzielna zmiana i aktualizacja danych uczestnika
Weryfikuj uczestników przychodzących na zajęcia
 • Sprawdzanie, czy uczestnicy nie mają zaległości i są zapisani na lekcję (za pomocą skanu kodu QR uczestnika)
Analizuj i przewiduj zachowania uczestników
 • Raport klientów zagrożonych rezygnacją (min. 3 nieobecności z rzędu)
 • Raport klientów wypisanych z grup (kto i w jakim terminie wypisał się z zajęć)

Zarządzanie prowadzącymi

Zarządzaj prowadzącymi
 • Określanie godzin pracy prowadzących
 • Podsumowanie pracy prowadzących w danym okresie obejmujące listę lekcji oraz liczbę przepracowanych godzin
 • Dezaktywacja prowadzących, którzy już nie pracują
Automatycznie rozliczanie prowadzących
 • Automatyczne wyliczanie pensji prowadzących na podstawie liczby przepracowanych godzin i podanej stawki
Zarządzaj zastępstwami
 • Zgłaszanie zastępstw prowadzących
 • Raport z podsumowaniem zastępstw z danego okresu

Funkcje dostępne w 4 panelach dopasowanych do potrzeb każdej grupy użytkowników

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.