1% podatku na klub

1% podatku na klub.

Odliczanie 1% podatku dochodowego jest coraz powszechniejszą praktyką wśród Polaków, dzięki której organizacje pożytku publicznego pozyskują finansowanie dla swoich projektów. Jeśli prowadzony przez nas klub sportowy został zarejestrowany i wpisany do rejestru OPP, możemy zachęcić podatników do przekazywania wpłat. Choć 1% podatku wydaje się być niewielką kwotą, otrzymanie takiego odpisu od 100-150 osób pozwoli na sfinansowanie nowych strojów sportowych, sprzętu treningowego czy dofinansowania wyjazdów. (Zobacz Księgowość klubu sportowego)

Co daje 1% podatku na klub?

Każdy, kto chociaż raz zajmował się pozyskiwaniem finansowania na działalność statutową klubu sportowego wie, jak trudne i odpowiedzialne jest to zadanie. Znalezienie sponsorów, ubieganie się o środki z grantów unijnych i projektów rządowych to skomplikowane zadanie, w dodatku nie zawsze kończy się ono powodzeniem mimo dołożenia wszelkich starań. Znacznie prostszym rozwiązaniem jest zakomunikowanie sympatykom klubu o możliwości odliczenia 1% podatku na rzecz prowadzonego przez nas przedsięwzięcia.

1% podatku jest przede wszystkim pewnym sposobem na uzyskanie środków – jeśli podatnik umieści nasz klub w deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego zobligowany będzie do przekazania stosownej kwoty na konto OPP. Istotne są również kwoty wpłat – każda złotówka jest nie do przecenienia, jednak właściciel klubu nigdy nie będzie w stanie precyzyjnie oszacować wpływów z tytułu odliczeń podatkowych. Dzieje się tak, ponieważ stawka 1% jest ruchoma: od niektórych osób wpłynie nie więcej niż 10 zł (głównie osoby pobierające emerytury lub zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne), a od innych darczyńców wpłata może przekroczyć nawet 1000 zł (osoby uzyskujące wysokie dochody w ramach umowy o pracę).

Jak uzyskać 1% podatku?

Aby ubiegać się o 1% podatku, konieczne będzie posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Musi się to stać maksymalnie do 30 listopada danego roku, by móc uzyskać odpis 1% podatku za owy rok. Jeśli już wcześniej wpisano status OPP do KRS, konieczne będzie terminowe przesłanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego do odpowiednich instytucji. Jeśli się tak nie stanie, nasz klub nie zostanie uwzględniony w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. Konieczne będzie również zgłoszenie numeru rachunku bankowego poprzez formularz NIP-8, na który mają zostać przelane środki z tytułu uzyskanych odpisów podatkowych. Kiedy uda się dopełnić formalności, można przystąpić do informowania lokalnej społeczności i sympatyków o możliwości odliczenia 1% podatku na rzecz naszej organizacji. Warto w tej sytuacji sprawdzić zasady, którymi rządzi się marketing klubów sportowych, szczególnie te dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych. (Sprawdź Marketing klubu sportowego)

Jak odliczyć 1% podatku?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy ta możliwość przysługuje w konkretnej sytuacji – nie wszyscy bowiem mogą dokonać odpisu podatkowego. Takiego odliczenia mogą dokonać:

  • Osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego;
  • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy rozliczają się przy użyciu stawki liniowej podatku;
  • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • Emeryci korzystający z formularza PIT-37 lub dedykowanego PIT-OP;

Aby odliczenie zakończyło się powodzeniem, należy wskazać w deklaracji podatkowej numer rachunku bankowego organizacji, nazwę OPP używaną w oficjalnej dokumentacji KRS oraz – opcjonalnie – cel wykorzystania przekazywanych środków. Jeśli podatnik nie poda numeru rachunku bankowego lub wskaże nazwę niezgodną z tą widniejącą w KRS, wówczas odliczenie 1% podatku nie będzie możliwe. Prawidłowość wprowadzonego numeru i nazwy można zweryfikować przy użyciu aktualnego wykazu OPP, jednakże to w gestii organizacji jest przekazanie kompletnych informacji w możliwie najprostszy, niebudzący wątpliwości sposób.

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Chcesz wiedzieć więcej?

Inne artykuły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.