Akceptacja regulaminu zamiast podpisywania umowy? Przedstawiamy opinię prawną!

Przez ostatnie parę miesięcy nasze szkoły często pytają nas o kwestie prawne i formalne – jak można je załatwić za pomocą systemu. Zazwyczaj są to zapytania o generowanie umów lub też możliwość podpisywania ich online. Długo myśląc nad technicznymi mankamentami tych rozwiązań, zadaliśmy sobie podstawowe pytanie – czy te umowy są w zasadzie potrzebne?

Akceptacja regulaminu...
czy to sposób na zawarcie umowy?

Oczywiście nie piszemy dzisiaj o odejściu od jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Raczej mowa o prostym i nowoczesnym rozwiązaniu, jakim jest akceptacja regulaminu podczas zapisów online na Twoje zajęcia. Część naszych szkół i klubów odeszła całkowicie od podpisywania umów (fizycznych czy online). Akceptacja regulaminu to najszybsze i najwygodniejsze rozwiązanie – nie tylko dla Twoich klientów, ale również dla Was jako przedsiębiorców. 

Odchodząc od umów, możesz uniknąć długotrwałych procesów, które do tej pory kojarzyć się mogły z gorącym okresem zapisów. Chodzi tu o drukowanie umów, zbieranie i zapisywanie danych, ściganie klientów, którzy zapomnieli odesłać podpisany dokument…

Tymczasem czytelny i odpowiednio rozpisany regulamin sprawia, że formalności związane z akceptacją oferty i zobowiązaniem do opłat zostaną szybko załatwione od razu przy zapisie. Czy jest to w pełni legalne i tak samo prawomocne, jak podpisanie tradycyjnej umowy? O opinię zapytaliśmy najlepszego źródła, czy prawników z Kancelarii Prawniczej Argos adw. W. Lubelski i wspólnicy sp. k.

Opinia Prawnicza

Pytanie:

Czy zaakceptowany przez klienta w ramach portalu internetowego regulamin może być uznany za zawartą z tym klientem umowę?

Podstawa prawna:

Do wzajemnych relacji między konsumentem a przedsiębiorcą oferującym zawarcie umowy w ramach portalu internetowego zastosowanie znajdują przede wszystkim regulacje kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Gdyby podmiot ten świadczył na rzecz konsumenta usługi drogą elektroniczną to zastosowanie znajdzie również ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Odpowiedź:

Odpowiednio skonstruowany regulamin udostępniony drogą elektroniczną może być uznany za wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. Zgodnie z § 1 tego artykułu „Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

Zamieszczony na portalu internetowym regulamin, który został udostępniony klientowi przed zawarciem umowy, staje się zatem (w przypadku jej zawarcia) integralną częścią umowy łączącej strony.

Do zawarcia umowy może dojść w różny sposób, jednak najpowszechniejszą formą jest złożenie oferty i jej akceptacja przez drugą stronę. Zgodnie z art. 66 § 1 k.c. „Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.”  

W rozpatrywanym tu przypadku należy uznać, iż przedsiębiorca składa ofertę zawarcia umowy o treści wskazanej w regulaminie. Klient natomiast dokonuje przyjęcia tej oferty (a tym samym zawiera umowę) poprzez akceptację regulaminu.

Podsumowując powyższe wskazać należy, iż w ujęciu prawa cywilnego w pełni dopuszczalne jest zawarcie umowy za pomocą akceptacji oferty w portalu internetowym, a taki sposób nie różni się co do zasady od tradycyjnych metod zawierania umów (nie licząc samej formy dokonania tej czynności).

Istotna jest w takim przypadku wyraźna akceptacja przez konsumenta warunków oferty, która zostaje dokonana przykładowo poprzez zaznaczenie odpowiednio oznaczonych „checkboxów”.

Podkreślić należy nadto, iż umowa zawierana w takiej formie będzie uznana za  umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”).

Warto zatem pamiętać przykładowo, że jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty to przedsiębiorca musi zapewnić, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą taki obowiązek. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania (art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Podsumowując...
Odejście od umów jest jak najbardziej możliwe!

Opinia prawna jak widać jednoznacznie wskazuje, że zaakceptowanie regulaminu podczas zapisu online jest tak samo prawomocne jak podpisanie tradycyjnej umowy. Nie musisz się więc martwić o to, że jakiś klient powie “Nie zapłacę, bo niczego nie podpisywałem” – jego kliknięcie przy zapisie w odpowiednie okienko jest tak samo ważne i wiążące jak tradycyjny podpis. 

Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał tego przed żadnym sądem nikomu udowadniać. Pamiętaj, że zapominalskich czy też niepłacących klientów najlepiej najpierw grzecznie upomnieć i zachęcić do opłaty zgodnie z tym, co zadeklarowali. Nie musisz się upominać sam – system ActiveNow będzie to robił regularnie za Ciebie. W większości przypadków to pomaga – pamiętaj, że koszta sądowe są często o wiele wyższe niż należność niepokornego klienta.

Pamiętaj, że w naszym systemie możesz bardzo łatwo podpiąć swój regulamin pod formularz zapisów. Co więcej, będzie on “obowiązkowy do zaakceptowania”, a więc problem podpisania umowy zostanie rozwiązany już na poziomie zapisu. Odpowiednie wzmianki natomiast pozwolą Tobie oraz klientowi na uwzględnionych warunkach rozwiązać “umowę” – jeżeli nastąpi taka potrzeba. 

Dzięki powyższej opinii prawniczej będziesz mógł odejść od drukowania i czasochłonnego podpisywania dokumentów – postaw na proste i użyteczne rozwiązanie! Dzięki niemu formalności załatwisz szybko i nowocześnie, a spać możesz spokojnie, nie martwiąc się o kwestie prawne.

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Inne artykuły

Czy znacie już Dobre Praktyki Szkół?

Przedstawiamy metody, które sprawdzają się u najlepszych, zebrane we współpracy z naszymi klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.

Jak zwiększyć przychody szkoły