Jak wygląda kurs instruktora pływania i jak możesz się do niego przygotować?

Pływanie to jedna z najpopularniejszych aktywności fizycznych, którą praktykuje się niemal w każdym mieście. Na zajęcia pływackie prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania popyt jest niezwykle wysoki zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych i seniorów. Nim jednak możliwe będzie prowadzenie zajęć, konieczne jest posiadanie uprawnień instruktora pływania. Nasz artykuł przybliży realia związane z tym zawodem oraz wskaże, jak wygląda cały proces związany z kursem instruktora płwania.

Instruktor pływania – na czym polega zawód?

Zawód instruktora pływania pozwala połączyć pasję do sportów wodnych z pracą zarobkową. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na kurs instruktora pływania: możliwość zarabiania na swoim hobby brzmi jak spełnienie marzeń. Tym bardziej, że pracy nie brakuje – poza indywidualną szkołą pływacką istnieje możliwość etatowego zatrudnienia w parkach wodnych, na kąpieliskach publicznych, w końcu na samym basenie. Nawet początkujący instruktorzy pływania nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy, szczególnie gdy nastanie sezon letni. Rzeczywistość bywa jednak znacznie bardziej wymagająca i nie ogranicza się jedynie do pokazywania własnych umiejętności czy beztroskiego pływania. 

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że biorąc uczniów do wody, odpowiadamy za ich zdrowie i życie. Musimy więc zwracać uwagę nie tylko na technikę wykonywania ćwiczeń, ale także na bezpieczeństwo uczestników zajęć. Wymagać to będzie odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań oraz zrozumienia natury pracy instruktora. Tym więcej jest przy tym pracy, im liczniejsza jest grupa pływacka. Co więcej, nie każdy kursant będzie od razu zafascynowany tym sportem, więc wymagana jest umiejętność pracy także i z trudnymi, opornymi i niechętnymi klientami. Część osób może przejawiać rozmaite fobie związane z przebywaniem w wodzie, w szczególnie w głębszych partiach basenu. Twoim zadaniem jako instruktora jest nie tylko zażegnanie ewentualnych problemów, ale też pomoc w stopniowym przezwyciężaniu lęku. 

Zakres obowiązków instruktora pływania

Kurs instruktora pływania przybliża uczestnikom zakres obowiązków, z jakimi na co dzień zmierzą się podczas swojej pracy. Mogłoby się bowiem wydawać, że zadaniem instruktora pływania jest poprowadzić ćwiczenia, ocenić postęp w nauce i zapewnić bezpieczeństwo. Nic bardziej mylnego – osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za spełnienie szeregu obowiązków, w tym między innymi:

 • Prowadzenie zajęć, podczas których ma miejsce aktywna nauka elementów pływania;
 • Przekazywanie wiedzy teoretycznej, która poprzedzi praktykę wykonywania ćwiczeń;
 • Przygotowanie ćwiczeń dopasowanych do umiejętności i grupy wiekowej uczestników;
 • Układanie długoterminowych planów treningowych zakładających ustawiczny rozwój kursantów;
 • Wsparcie bardziej uzdolnionych dzieci i młodzieży w rozwoju ścieżki sportowej pod kątem profesjonalnego pływania;
 • Dbałość o powierzony przez pracodawcę sprzęt, taki jak rękawki, makarony, deski czy pullbuoy’e;
 • Przestrzeganie regulaminu pływalni, w tym również egzekwowanie zasad wśród grupy dydaktycznej;
 • Wdrażanie bezpiecznych nawyków i promowanie właściwego zachowania się w wodzie;
 • Dbałość o własne kompetencje poprzez nieustanne poszerzanie umiejętności oraz aktualizowanie wiedzy;
 • Prowadzenie zapisów na treningi, z czym wiąże się także aktywne pozyskiwanie kursantów i prowadzenie działań marketingowych;

Profil idealnego kandydata na instruktora pływania

Pomyślnie zdany kurs instruktora pływania to dopiero jeden z warunków, który cechuje idealnego kandydata. Poza umiejętnościami nabytymi, czyli wiedzą popartą praktyką, konieczne są także pewne predyspozycje i naturalne zdolności. Nawet najlepszy pływak nie będzie nadawać się na instruktora, jeśli nie będzie umiał pracować ze swoimi podopiecznymi. Konieczna jest więc komunikatywność, kultura osobista, cierpliwość oraz umiejętność prezentacji wiedzy w taki sposób, by była ona łatwo przyswajalna. Kreatywność również będzie mile widziana, wszak nie od dziś wiadomo, że najskuteczniej się uczy poprzez zabawę. Docenione będą łatwość nawiązywania interakcji, empatia oraz umiejętność aktywnego słuchania – tym sposobem nauczyciel będzie w stanie znaleźć nić porozumienia z każdym uczniem. 

Największy popyt na zajęcia pływackie można zaobserwować pośród dzieci i młodzieży, wobec czego musisz chociaż częściowo ukierunkować się na pracę z młodymi klientami. Oczywiście, możesz stwierdzić, że chcesz prowadzić tylko i wyłącznie zajęcia dla dorosłych i postawić na samozatrudnienie lub współpracę tylko z wybranymi podmiotami. Musisz jednak liczyć się z tym, że wiele potencjalnych miejsc pracy, na czele z aquaparkami będzie wolało takich instruktorów, którzy nie będą mieli problemu z pracą z dziećmi. Co za tym idzie – warto mieć kompetencje do pracy z najmłodszymi, którzy wymagają szczególnej uwagi, cierpliwości i ostrożności. Ostatnie bowiem, czego chciałby instruktor pływania, to zrazić swoich podopiecznych do zajęć w wodzie.

Kurs instruktora pływania – podstawowe informacje

Pomyślnie zrealizowany kurs instruktora pływania jest warunkiem do pracy w charakterze nauczyciela tego typu umiejętności. Jest to regulacja prawna zawarta w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2013 roku oraz w Ustawie o sporcie z dnia 24 czerwca 2010 roku. Zgodnie z zapisami tych dwóch dokumentów, możliwość pracy jako instruktor pływania mają tylko te osoby które albo są absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego, albo pomyślnie ukończyły kurs instruktora. Domyślamy się, że znaczna większość osób nie chce spędzać trzech lat na studiach licencjackich i znacznie wygodniejszą opcją jest uczestnictwo w około 60-65 godzinach dydaktycznych odbywanych w trakcie kursu. 

Należy jednak mieć świadomość, że nie każda osoba wyrażająca taką chęć może zostać dopuszczona do kursu. Kandydaci zainteresowani takim przyswojeniem wiedzy muszą spełnić trzy podstawowe warunki. Pierwszy z nich to pełnoletność – w końcu jest to wymóg ustawowy do posiadania pełni zdolności do czynności prawnych. Drugi to posiadanie minimum średniego wykształcenia, czyli ukończenie liceum, technikum lub branżową szkołę II stopnia. Trzeci – na którym najwięcej osób zostaje odrzuconych – to brak przeciwwskazań do pracy w takim zawodzie. Stosowne zaświadczenie na podstawie badań kontrolnych wydaje uprawniony lekarz. Wszelkie choroby psychiczne oraz część dolegliwości zagrażających życiu (np. epilepsja) dyskwalifikują kandydata chcącego zapisać się na kurs instruktora pływania. 

Jak wygląda kurs instruktora pływania?

Kurs instruktora pływania składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, które trwają po równą ilość godzin. Zwieńczeniem ścieżki dydaktycznej jest egzamin, który potwierdza kompetencje kursanta do pracy jako instruktor pływania. Na samym początku realizowane są zajęcia teoretyczne, które od podstaw omawiają zagadnienia nie tylko związane z samą dyscypliną sportu, ale też z działaniami pokrewnymi. Przykładowe tematy omawiane w ramach zajęć teoretycznych to:

 • Zarys teoretyczny sportu i samego pływania;
 • Wybrane zagadnienia z anatomii funkcjonalnej;
 • Omówienie wybranych jednostek chorobowych;
 • Teoria kontuzji – objawy, leczenie, przeciwdziałanie;
 • Dobór ćwiczeń pod kątem grup wiekowych;
 • Dobór ćwiczeń pod kątem zaawansowania uczestników;
 • Motywacja podczas prowadzenia zajęć;

Po elementach teorii uczestnik zostaje przygotowany do wyruszenia na basen, gdzie odbywa się praktyczna część kształcenia. Samo dopracowanie stylu pływackiego do perfekcji to dopiero wierzchołek góry lodowej. Trzonem szkolenia są tematy pozapływackie, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać co najmniej zbędne. Jak się jednak okazuje, wszechstronny i dobrze przygotowany instruktor pływania „żyje” całą otoczką sportową, nie tylko momentem nauczania stylu klasycznego czy grzbietowego. Przykładowe zagadnienia poruszane podczas ćwiczeń praktycznych to:

 • Przepisy obowiązujące podczas zawodów pływackich;
 • Zasady sędziowania zawodów amatorskich i półamatorskich;
 • Rozgrzewka przed wejściem do wody z uwzględnieniem wieku kursantów;
 • Ćwiczenia oswajające podopiecznych z wodą o zróżnicowanej głębokości;
 • Omówienie sprzętów wodnych i nauka prawidłowego posługiwania się nimi;
 • Ćwiczenie poprawnych stylów pływackich: kraul, motylek, grzbiet, żabka, itp.;
 • Treningi oddechowe pozwalające poprawić wydolność tlenową;
 • Tworzenie planów treningowych i cykli rozwojowych;
 • Elementy dietetyki oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

Zależnie od danego ośrodka szkoleniowego, tematyka zagadnień może być nieco węższa lub szersza. Standardowy czas na realizację poszczególnych kwestii wynosi minimum 30 godzin dla zajęć teoretycznych i kolejne 30 godzin dla zajęć praktycznych. Po przyswojeniu wiedzy przychodzi czas na egzamin w warunkach symulowanych, który trwa 1 godzinę. Osoba ubiegająca się o miano instruktora pływania musi przez ten czas poprowadzić zajęcia dla wybranej grupy osób. Konieczne jest prawidłowe zaplanowanie zajęć, które zostają wdrożone i ocenione przez nadzorującego egzaminatora. Podczas egzaminu może dojść do sytuacji symulowanej, w której jednego z uczestników złapie skurcz, inny będzie wykazywać fobię przed głęboką wodą, a jeszcze inny nie będzie chciał podporządkować się poleceniom instruktora. Przezwyciężenie kryzysów oraz umiejętne poprowadzenie zajęć to gwarancja pomyślnie zdanego egzaminu.

Kto i kiedy organizuje kurs instruktora pływania?

Jeśli jesteś zainteresowany kursem instruktora pływania, zapewne szukasz informacji na temat placówek zajmujących się ich organizacją. Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość –kurs instruktora pływania organizowany jest całorocznie w praktycznie każdym mieście w Polsce. Nie trzeba szukać specjalistycznych placówek czy centrów rozwojowych; tak naprawdę zdecydowana większość klubów pływackich oferuje taką możliwość. Co ciekawe, coraz częściej kursy te organizowane są zdalnie, jednak nie zalecamy tej metody. O ile wiedzę teoretyczną można przyswoić samodzielnie na podstawie wskazanej literatury czy przy pomocy nagrań video, o tyle praktyka wymaga jednak pracy z doświadczonym trenerem. Nie jest tajemnicą, że kurs instruktora pływania jest odpłatny, jednak należność za kompleksowe przygotowanie nie powinna przekroczyć 1000 złotych, nawet jeśli szkolimy się w dużym mieście.

Czy warto wziąć udział w kursie instruktora pływania?

Kurs instruktora pływania otwiera nam wiele możliwości w zakresie spieniężenia własnego hobby i umiejętności. Taka osoba może niemal od razu podjąć zatrudnienie na miejskich kąpieliskach, w pływalniach czy parkach wodnych. Co bardziej wysportowani studenci zapewne potraktują tę metodę jako ciekawy sposób zarobku na akademik oraz własne potrzeby finansowe. Odpowiedź zatem brzmi: tak, warto wziąć udział w kursie instruktora pływania, tym samym doskonaląc swoje własne umiejętności. Może też okazać się, że po zrobieniu kursu instruktora będziemy zainteresowani licencją trenerską wydawaną przez Polski Związek Pływania. Praca trenera PZP to nie tylko większe wymagania, ale też lepsze perspektywy zarobkowe i zdecydowanie większy prestiż w świecie sportowym. Choć instruktorzy pływania nie narzekają na brak zatrudnienia czy niskie wynagrodzenia, to licencja trenerska jeszcze korzystniej wpływa na te czynniki.

Instruktor pływania z pasją, bogatą wiedzą i dobrym podejściem do kursanta z pewnością będzie cieszyć się dużym powodzeniem. Warto więc zawczasu przygotować się na duży ruch i ustalić jasne, przejrzyste warunki współpracy. Poza umowami, które kursanci (lub rodzice małoletnich kursantów) będą musieli podpisać, konieczne będzie dysponowanie narzędziami do organizacją pracy własnej. ActiveNow opracował system do zarządzania klubem pływackim, który z powodzeniem można wdrożyć do każdej szkoły pływania. Do przykładowych funkcjonalności ActiveNow należy zaliczyć takie elementy, jak:

 • Możliwość tworzenia, edytowania i filtrowania grup pływackich wedle własnych kryteriów;
 • Przejrzysty plan dnia uwzględniający czas odbywania się zajęć, prowadzoną grupę, temat zajęć oraz miejsce realizacji nauki;
 • Monitoring należności pokazujący klientów rozliczonych (wraz z uregulowanym okresem płatności) oraz zalegających z płatnościami;
 • Formularz kontaktowy umożliwiający kontakt potencjalnych klientów z Twoją szkołą oraz komunikację mailingową lub SMS-ową z uczestnikami zajęć;
 • Możliwość kompleksowej organizacji wydarzeń i eventów, takich jak półkolonie, obozy sportowe lub zawody wewnątrzklubowe;

Takie wsparcie z pewnością ułatwi Ci pracę jako świeżo upieczonemu instruktorowi pływania!

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Chcesz wiedzieć więcej?

Inne artykuły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.