Motywacja dzieci w szkole

Motywacja dzieci w szkole

Wróćmy na chwilę do czasów dzieciństwa. Lubiłeś chodzić do szkoły, ale tylko ze względu na możliwość spotkania tam przyjaciół. Nudne lekcje sprawiały, że odbiegałeś myślami w krainę marzeń i wyobraźni. Praca domowa była dla Ciebie karą. Rodzice krzyczeli i kazali Ci się cały czasu uczyć, żebyś był lepszy niż Ania, Zosia i Franek. Mamy rację? Wielu z nas tego doświadczyło i wielu z nas tak samo traktuje swoje dzieci. Oczywiście nie jest to regułą, zawsze istnieją wyjątki. Jednak warto dowiedzieć się, co można zrobić, aby nie popełniać błędów i zwiększyć motywację dzieci w szkole.

Masz dziecko w wieku szkolnym i szukasz sposobów, żeby zmotywować je do nauki? A może nauczycielem, który chce zyskać uwagę swoich uczniów? Świetnie trafiłeś. Powiemy Ci, czym jest motywacja i jakie działania podjąć, a jakich unikać, aby Twoje dziecko chętnie siadało do książek. To nie takie trudne, jak Ci się wydaje. Wystarczy zastosować się do kilku wartościowych wskazówek.

Czym jest motywacja do nauki?

Przejdźmy do konkretów. Czym jest motywacja? Motywacją można nazwać różne czynniki, które wpływają na pobudzenie do działania. W przypadku nauki będą to czynniki, które wywołują u dziecka chęć zdobywania nowej wiedzy. Pamiętaj jednak, że zbyt łatwe zadania powodują nudę i znaczne obniżenie motywacji, z kolei zbyt trudne zadania sprawią, że u dziecka pojawi się zniechęcenie, brak wiary w siebie i obniżenie motywacji. Kluczowe jest znalezienie złotego środka. 

Właściwe podejście rodziców

Twoje podejście do dziecka wpływa na to, jak będzie ono traktowało innych i jaki będzie miało stosunek do nauki. Jeśli na co dzień doświadcza ze strony dorosłych wrogiego nastawienia i krytyki, nauczy się również potępiać innych i walczyć na każdym kroku. Natomiast zupełnie inaczej będzie to wyglądać, jeśli od dorosłych dostanie akceptację, miłość, poczucie bezpieczeństwa i będzie chwalone za osiągnięcia. Wtedy nauczy się ufać innym, a także doceniać i dobrze traktować ludzi. 

Błędem jest także nadmierna kontrola. Oczywiście należy dziecku poświęcać swoją uwagę, pomóc mu, jeśli tego potrzebuje. Jednak rodzice często przejmują kontrolę i pokazują, że nie mają do młodego człowieka zaufania. Tym sposobem, dziecko przestaje być odpowiedzialne za to, co robi i mówi. Pokaż dziecku, że jest osobą wartą zaufania. To ważne także w dalszym życiu. 

Wspieraj dziecko, ale go nie wyręczaj

Dzieci często potrzebują w wielu sprawach pomocy dorosłych. Najważniejsza jest rozmowa i wyjaśnienie wątpliwości. Pomagaj i bądź obok, ale nigdy nie wyręczaj dziecka w jego zadaniach. Takie zachowanie uczy chodzenia na skróty, a to bardzo zła cecha u dzieci, jak i u dorosłych. Dziecko, które będzie wiedziało, że rodzic jest obok, ale nie rozwiąże za niego napotkanych trudności, będzie czuło się bezpiecznie i postara się samodzielnie znaleźć sposób. Podjęcie wysiłku, a następnie pokonanie trudności da mu ogromną satysfakcję i wiarę we własne możliwości. 

Wymagania dostosuj do możliwości dziecka

Podstawowym błędem jest koncentrowanie się rodziców jedynie na negatywnych aspektach pracy dziecka w szkole. Przede wszystkim powinieneś doceniać starania i chwalić dziecko, a także dawać wskazówki, co można zrobić następnym razem lepiej. Wymagania powinny być na miarę możliwości dziecka. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, zbyt trudne zadania powodują zniechęcenie, brak wiary we własne możliwości i w konsekwencji obniżenie motywacji. Ta zasada dotyczy nie tylko dzieci. My dorośli, również często wyznaczamy sobie nierealne cele. Zapominamy o tym, że do wszystkiego najlepiej dość stopniowo małymi krokami, w innym wypadku szybko tracimy zapał i cel, nigdy nie zostaje osiągnięty. Realizacja mniejszych zadań, które przybliżają nas do głównego celu, daje satysfakcję i jest najlepszą motywacją do dalszego działania. Można to wykorzystać także w przypadku motywacji dzieci w szkole. Stawiajmy im codziennie bardzo małe wyzwania, z którymi z pewnością sobie poradzą. Chwalmy je za osiągnięte cele i motywujemy do dalszej pracy.

Stosuj nagrody słowne, a nie materialne

Z pewnością od razu powinieneś zrezygnować z wyznaczania kar, straszenia, zawstydzania, czy przekupywania dziecka. To droga nie prowadzi do niczego dobrego. Każdy z nas wie, że dobrą motywacją jest nagroda, której możemy się spodziewać, jeśli dobrze wykonamy jakieś zadanie i osiągniemy założony cel. Nagroda zazwyczaj kojarzy się z rzeczą materialną, a to duży błąd. W przypadku dzieci nagrodą powinny być słowa uznania, pochwały i docenienie wysiłku. Takie działania wpłyną na budowanie pewności siebie u malucha. Wiara we własne możliwości to najlepsze co możesz mu dać. Porażka nie świadczy o tym, że jesteśmy słabi i do niczego się nie nadajemy, a dziecko musi o tym wiedzieć. 

Rola nauczyciela

Nauczyciel jest bardzo ważną postacią, która może mieć wpływ na motywację dzieci w szkole. Powinien z pewnością być osobą, która inspiruje do działania, potrafi zaciekawić i wywołać u dzieci chęć do zdobywania nowych informacji i poznawania świata. (Sprawdź też Jak prowadzić lekcje online) Nauczyciel, który będzie motywował do nauki, musi być osobą energiczną, pozytywną i przede wszystkim mieć wiarę w swoich uczniów. Rolą nauczyciela jest również wspieranie i budowanie ich wiary we własne możliwości. 

Największą motywacją do działania, do nauki w szkole, czy podejmowania wyzwań w dorosłym życiu jest poczucie własnej wartości i wiara we własne możliwości. Właśnie na budowaniu tych aspektów u dziecka warto się skupić. Z pewnością zobaczysz efekty w postaci większej motywacji do nauki. Dziecko, które jest docenione, będzie miało coraz większe ambicje. 

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Inne artykuły

Czy znacie już Dobre Praktyki Szkół?

Przedstawiamy metody, które sprawdzają się u najlepszych, zebrane we współpracy z naszymi klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.

Jak zwiększyć przychody szkoły