Jak stworzyć biznesplan dla szkoły?

Prowadzenie własnej szkoły to nie lada wyzwanie, które wiąże się z licznymi wydatkami. Może się jednak okazać, że nasza działalność może kwalifikować się do działania celowego w postaci subwencji lub dotacji. Aby je otrzymać, konieczny jest przekonywujący, rzetelny i kompleksowo opracowany biznesplan, pokazujący nasz pomysł na działalność. Jak stworzyć biznesplan dla szkoły? Sprawdź nasz artykuł i zobacz wzorcowy biznesplan dla szkoły językowej!

Co to jest biznesplan?

Nazwa „biznesplan” tak naprawdę oddaje całą ideę tego dokumentu – jest to po prostu Twój pomysł na biznes. To z pewnością nie jest jednak możliwe wyczerpanie tematu i nie odpowie na pytanie, jak stworzyć biznesplan dla szkoły. Konieczne jest zrozumienie konceptu tworzenia biznesplanu oraz stwierdzenie, że jest on kluczowym elementem Twojej strategii przedsiębiorstwa. Biznesplan dla Twojej firmy działa tak, jak list motywacyjny dla osoby ubiegającej się o wakat. Z jednej strony stanowi pewnego rodzaju przedstawienie sylwetki danego przedsiębiorstwa. Z drugiej zaś jest to pole do subtelnego marketingu – pokazaniu się, dlaczego to właśnie ten konkretny biznes okaże się najlepszy spośród konkurencji. To niezwykle przydatne narzędzie – tak jak ActiveNow – które zdecydowanie ułatwi kierowanie przedsiębiorstwem. Uwaga – biznesplan nie jest planem samym w sobie i nie rozwiąże on za Ciebie wszystkich napotkanych trudności. Powinieneś się jednak na nim wzorować, by w sposób spójny zarządzać swoim przedsiębiorstwem.

Biznesplan co prawda nie ma jednolitej, prawnie wymaganej struktury, jednak przyjęła się pewna systematyzacja tego dokumentu. Prawidłowo sporządzony biznesplan odpowie na pytania:

 • Kto chce otworzyć własną działalność?
 • Czy mamy do tego zasoby i kompetencje?
 • Co będzie przedmiotem działalności?
 • Jak będzie przebiegać realizacja planu?
 • Ile to będzie kosztować?
 • Jakie rezultaty spodziewamy się otrzymać?

Jednocześnie należy pamiętać, że biznesplan nie jest rozprawą naukową czy książkową autobiografią. Treść powinna być przedstawiona możliwie zwięźle i konkretnie, by z całością zmieścić się między 10 a 12 stronami A4 plus załączniki. Tekst powinien być także napisany w sposób przejrzysty, czyli taki, w którym poszczególne sekcje z informacjami będą łatwe do zlokalizowania. Stos kartek z drobnym drukiem z dużą dozą prawdopodobieństwa zniechęci do szczegółowego zapoznawania się z treścią. Przykładowy biznesplan szkoły językowej możesz pobrać TUTAJ.

Do czego jest potrzebny biznesplan?

Zastanawiając się nad tym, jak stworzyć biznesplan dla swojego przedsiębiorstwa, zapewne pojawi się inne pytanie: po co tak naprawdę to robić? Do czego będzie mi później potrzebny binesplan i komu będzie trzeba przedstawić taki dokument? Choć jego sporządzenie nie jest obligatoryjne przy otwieraniu działalności, to z pewnością niejednokrotnie biznesplan okaże się przydatny. Tak przygotowany tekst będzie pomocny w następujących sytuacjach:

 • Wytyczanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa – biznesplan pomoże nam wskazać cele kluczowe i poboczne dla rozwinięcia biznesu;
 • Analityka strategiczna – biznesplan stanowi doskonały punkt wyjścia do pogłębionej analizy biznesowej, np. analizy SWOT czy 5 sił Portera;
 • Uzyskanie kredytu lub pożyczki – przy zaciąganiu zobowiązań bank lub firma pożyczkowa chce wiedzieć, czy środki trafią do racjonalnego przedsiębiorcy;
 • Ubieganie się o dotacje lub subwencje – środki publiczne muszą trafić do ściśle określonych typów działalności, które spełniają założenia programowe;
 • Kontrolowanie budżetu firmy – przemyślany biznesplan pozwoli minimalizować ryzyko nawet chwilowej utraty płynności finansowej;
 • Minimalizacja potencjalnego ryzyka – biznesplan powinien także określać sfery, gdzie istnieją ewentualne zagrożenia, nad którymi możesz potem pracować;

Jak zatem widać, biznesplan niczym rentgen prześwietla Twoje przedsiębiorstwo, ukazując jego obecną i potencjalnie przyszłą sytuację. Posiadanie biznesplanu ma także niezwykle istotną zaletę: to Twoja „nawigacja”. Nie musisz błądzić na ślepo, podejmując decyzje w warunkach ograniczonego rozeznania rynkowego. Twoje decyzje są o wiele mniej chaotyczne, a co za tym idzie – jesteś o wiele bardziej świadomy potencjalnych konsekwencji.

Biznesplan dla szkoły – jakie elementy powinien zawierać?

Szkoła na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z biznesem – raczej z pewną instytucją, której nadrzędnym celem jest przekazywanie wiedzy. Jednak dyrektorzy i założyciele szkół prywatnych wiedzą, że szkoła powinna na siebie zarabiać, toteż i oni się zastanawiają, jak stworzyć biznesplan. Ci, którzy ignorują ten krok, mogą później mieć problemy nie tylko z osiągnięciem pełni potencjału, ale w ogóle z funkcjonowaniem na rynku. Może się bowiem okazać, że ich konkurencja działa w sposób bardziej świadomy, a co za tym idzie – znacznie lepiej pozyskuje klientów. Bezdyskusyjnie więc warto stworzyć kompleksowy biznesplan, który będzie zawierał poniższe elementy:

 • Dane wnioskodawcy – tutaj są podstawowe informacje na temat osoby prowadzącej działalność oraz jej kompetencji w zakresie prowadzonej działalności;
 • Streszczenie przedsięwzięcia – ta część jest bardzo ogólnym opisem tego, co chcemy uzyskać przy pomocy biznesplanu (dobra rada: najlepiej zostawić ten element na koniec i napisać po ukończeniu pozostałych elementów biznesplanu);
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa – tutaj opisujemy nasze przedsiębiorstwo przede wszystkim od strony administracyjnej i organizacyjno-prawnej, np. przedmiot działalności, lokalizacja i obszar działania;
 • Opis oferowanej usługi – opis tego, co nasza firma oferuje, jakie są warunki zakupu oraz informujemy, dlaczego ten produkt jest atrakcyjny (uwaga: w przypadku firm handlowo-usługowych opisujemy towary zamiast usług);
 • Informacje na temat pracowników i sposobu zarządzania nimi – tutaj ogólnie opisujemy naszą kadrę, ich najważniejsze kompetencje oraz zadania, za które odpowiadają, tutaj warto skorzystać z informacji, które zapisane są w panelu ActiveNow (uwaga: jeśli wszystko wykonujemy sami, powinniśmy opisać, które elementy wykonujemy osobiście, a gdzie występuje outsourcing);
 • Rynek i konkurencja – w tym elemencie opisujemy nasze otoczenie biznesowe oraz analizujemy realia funkcjonowania biznesu, można tutaj zawrzeć wnioski, które wypłyną z wcześniej przeprowadzonej analizy SWOT;
 • Strategia marketingowa – tutaj należy opisać swój pomysł związany z komunikacją wizerunkową i działaniami promocyjnymi, warto także uwzględnić tzw. marketing mix, czyli produkt, cena, miejsce i sposób dystrybucji;
 • Plan inwestycyjny – jedna z najistotniejszych części całego biznesplanu, czyli odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wykorzystasz przyznane środki oraz jakich efektów spodziewasz się z tytułu określonego działania;
 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa – podsumowanie finansowe Twojego przedsiębiorstwa, które powinno składać się z ogólnego podsumowania oraz dwóch załączników: rachunek zysków i strat oraz uproszczony bilans (przy okazji upewnij się, że wiesz, jak prowadzić księgowość w szkole);

Najczęstsze błędy przy pisaniu biznesplanu dla szkoły

Zdajemy sobie sprawę, że tego typu dokument jest przez wiele osób pisany po raz pierwszy. Nawet jeśli myślimy nad tym, jak napisać biznesplan, nie powinniśmy tracić ogólnej maniery pisania tekstu. Przez to mogą się pojawić błędy, które z pewnością nie zrobią dobrego wrażenia na osobie wyznaczonej do analizy dokumentu. Okazuje się bowiem, że wielu błędów da się uniknąć, jeśli tylko przeczytalibyśmy tekst dwukrotnie lub poprosili o ocenę tekstów naszego znajomego. O jakich pomyłkach mowa? Czego powinniśmy się wystrzegać przy pisaniu biznes planu? Szczególną uwagę zwróć na następujące elementy, które – jak się okazuje – są najczęstszymi błędami:

 • Błędy językowe: pomyłki ortograficzne, stylistyczne, powtórzenia i nieprawidłowa składnia to bolączka biznesplanów. Nie oczekujemy znajomości na poziomie Poradni Językowej PWN, ale każdy twórca biznesplanu powinien legitymować się ogólną znajomością pisowni. W przeciwnym wypadku czytelnik odniesie wrażenie, że właściciel nie należy do grona profesjonalistów.
 • Chaos w biznesplanie: raz mówisz o swoim produkcie, zaraz potem o sobie, potem jeszcze precyzujesz cenę dotyczącą produktu i znów wracasz do swoich kompetencji? To zdecydowanie nie wygląda dobrze, co więcej – czytelnik łatwo może się pogubić, a w konsekwencji nie wyciągnie sedna z naszego biznesplanu. Trzymaj się pierwotnie obranej i usystematyzowanej koncepcji tekstu.
 • Nierealistyczne założenia: tutaj pojęcia są niezwykle szerokie, jednak odnoszą się do planu osadzonego w nierealistycznych warunkach. W ramach tego błędu zaliczają się m.in. nieuwzględnienie lub niedoszacowanie ryzyka, zbyt niska ocena kosztów, zbyt wysokie spodziewane zyski lub ogólnie zbyt wysoki optymizm dotyczący spodziewanych rezultatów.
 • Nieprawidłowo przeanalizowana konkurencja: kolejny aspekt, w którym brak rozważnej analizy może się fatalnie zakończyć. Wiele osób ma tendencje do niedoceniania konkurencji, a nawet celowego omijania najważniejszych konkurentów. Tym sposobem oszukujemy siebie, przez co w przyszłości możemy mieć problemy ze znalezieniem przyczyn problemów w pozyskiwaniu klientów.
 • Powierzchownie opisane plany: kamienie milowe, które zawieramy w naszych biznesplanach, powinny być nie tylko realistycznie osadzone, ale także konkretnie opisane. Brak precyzji w opisaniu celów sprawia, że osoby rozpatrujące nasz biznesplan nie dowiedzą się zbyt wiele o naszych zamiarach, a co za tym idzie – odrzucą nasz pomysł.

Dobry biznesplan – czyli jaki?

Wiemy już, co powinien zawierać biznesplan, wiemy też, jakie błędy najczęściej występują w tym dokumencie. Przejdźmy więc do tego, jak napisać biznesplan, by był wartościowy tak dla właściciela firmy, jak i osoby zapoznającej się z tekstem. Dobry biznesplan jest spójny, podzielony na przejrzyście sformułowane i zrozumiałe sekcje. W razie potrzeby, każdy czytający szybko powróci do interesującego go akapitu dzięki przejrzystości układu. Co istotne, na samą czytelność wpływają także same aspekty pisania dokumentu. Interlinia 1,3 lub 1,5 oraz wyjustowanie będą o wiele lepsze, niż zbity tekst na interlinii 1 i z wyrównaniem do lewej. Nie trzeba dodawać, że wszelkie błędy składniowe, a już na pewno pomyłki ortograficzne będą fatalnym świadectwem, które jako właściciel firmy wystawimy sobie i swojemu biznesowi.

Dobry biznesplan to nie tylko aspekt wizualny, ale również odpowiednia treść. Przede wszystkim dokument powinien być kompletny – nie powinien mieć ani za mało informacji, ani też opływać w nadmiar tekstu. Zbyt szczegółowy biznesplan niesie dla właściciela równie duże szkody, jak zbyt ogólnikowo napisany dokument. Nie można mówić o dobrym planie, gdy nie jest on ściśle osadzony w realiach. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, przy biznesplanie należy wystrzegać się niedoszacowanych kwot, nierealnych oczekiwań, zbyt optymistycznych prognoz i lekceważenia rywala. Na koniec warto pamiętać, by biznesplan był po prostu obiektywny – ma on lustrować Twoją działalność i Twoje zamiary, nie rysować je w różowych lub szarych barwach. Podchodząc do tematu rzetelnie i uczciwe, z pewnością zyskasz w oczach osoby oceniającej Twój biznesplan przy decyzji o dotacji, subwencji, kredycie czy innym finansowaniu.

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Chcesz wiedzieć więcej?

Inne artykuły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.