Dotacje dla klubów sportowych

Dotacje dla klubów sportowych

Nowi przedsiębiorcy mają “Wsparcie w starcie”, wynajmujący mogą skorzystać z “Mieszkania na Start”… a z czego mogą skorzystać nowo założone kluby sportowe? Dla wielu właścicieli klubów jedyną przychodzącą myślą jest pożyczka lub kredyt – jednakże zadłużenie to prędzej czy później trzeba spłacić wraz z odsetkami. Na szczęście, istnieją inne, o wiele korzystniejsze formy finansowania klubów sportowych, szczególnie tych, które dopiero rozpoczynają swoje działanie. Jakie opcje dostępne są w ramach takiej pomocy?

Kluby bez wpisu do KRS – czy mogą otrzymać dotację? 

Powoływanie, zakładanie oraz formalne ewidencjonowanie klubu sportowego może odbywać się w rozmaity sposób (więcej o tym w artykule Jak założyć klub sportowy?) . Mogą one działać jako podmioty gospodarcze o charakterze spółki kapitałowej, mogą też być wpisane do KRS jako stowarzyszenia rejestrowe. Można także zrezygnować z obu tych form i zdecydować się na założenie klubu sportowego na podstawie starań minimum 7 członków-założycieli.  O ile pierwsze dwa przypadki nie budzą wątpliwości prawnej co do możliwości uzyskania dotacji, o tyle zagadkową kwestią może być kazus trzeciej z form prowadzenia klubu sportowego.

Uznając klub za podmiot NGO (non-government organization, czyli organizacji pozarządowej), można ubiegać się aż o dwa rodzaje dofinansowań. Pierwszą pulą środków są finanse w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu, drugą zaś są dotacje pochodzące z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszystko to odbywać się może bez wpisu do KRS, co może niektórych wprawiać w zakłopotanie. Na jakiej więc podstawie można uzyskać dofinansowanie, skoro klub nie widnieje ani w rejestrze spółek kapitałowych, ani tym bardziej stowarzyszenia rejestrowego? Odpowiedź jest prosta: rolę ewidencji przejmuje na siebie starosta powiatowy właściwy dla miejscowości, w którym znajduje się siedziba klubu, a potwierdzeniem istnienia naszego klubu sportowego będzie zaświadczenie lub wyciąg z ewidencji klubów.

Dotacje dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia 

Jedną z przykładowych propozycji, która ruszy w 2021 roku, jest program Ministerstwa Sportu i Turystyki kierowana do jednosekcyjnych i wielosekcyjnych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. To program “KLUB”, który już od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem pośród młodzieżowych klubów sportowych. Dotacja – czyli nieodpłatna i bezzwrotna forma finansowania – obejmuje te podmioty, które organizują zajęcia lub obozy sportowe dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Jednym z celów statutowych ubiegającego się klubu musi być popularyzowanie kultury fizycznej lub promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto podmiot musi istnieć od co najmniej 3 lat, a suma dotacji uzyskanych w roku poprzednim i bieżącym nie przekracza 200.000 PLN. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, klub może otrzymać nawet do 10.000 PLN wsparcia w przypadku jednosekcyjnych klubów sportowych lub 15.000 PLN, jeśli jest to klub wielosekcyjny. 

Istnieją jednak wytyczne, których należy przestrzegać podczas wydatkowania otrzymanych środków:

  • Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wydatków klubowych przewidzianych na realizację inwestycji; pozostałe 10% musi zostać sfinansowane przez klub.
  • Dziesięcioprocentowy wkład własny może zostać pokryty środkami własnymi, środkami od sponsorów, środkami jednostek samorządu terytorialnego (zarówno w postaci wkładu własnego, jak i np. udostępnieniem infrastruktury) lub funduszami unijnymi.
  • Obligatoryjną częścią wydatkowania dotacji są wynagrodzenia trenerów i osób prowadzących zajęcia sportowe (6000 PLN w przypadku klubów jednosekcyjnych, 9000 PLN w przypadku klubów wielosekcyjnych).
  • Dodatkową częścią wydatkowania dotacji stanowi zakup sprzętu lub organizacji wyjazdu o charakterze sportowym (4000 PLN w przypadku klubów jednosekcyjnych, 6000 PLN w przypadku klubów wielosekcyjnych).

Projekt rusza od 2 stycznia 2021 roku i potrwa do 15 listopada 2021 roku, a przewidywany termin składania wniosków to okolice 15 marca 2021 roku. Pula grantów to aż 55.000.000 PLN, co pozwala na skorzystanie z okazji wielu klubom. Jest to całkiem atrakcyjna forma, by zorganizować letni obóz sportowy lub by doposażyć klub w sprzęt, a trenerom przyznać premie lub dodatkowe formy benefitów pieniężnych.

Co z projektami “Sport Akademicki”, “Szkolny Klub Sportowy” oraz “Sport Wszystkich Dzieci”?

Innymi ciekawymi programami finansowania, które odbyły się w roku 2020, były:

  • Sport Akademicki – dofinansowanie do zajęć wśród młodzieży studenckiej i klubów akademickich;
  • Szkolny Klub Sportowy – wsparcie w organizacji zajęć sportowych wśród dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych;
  • Sport Wszystkich Dzieci – wielowektorowy program wsparcia dla organizatorów zajęć sportowych, klubów sportowych oraz animatorów aktywności fizycznej;

Więcej możesz sprawdzić w artykule Dotacje na sport 2021.

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Inne artykuły

Czy znacie już Dobre Praktyki Szkół?

Przedstawiamy metody, które sprawdzają się u najlepszych, zebrane we współpracy z naszymi klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.

Jak zwiększyć przychody szkoły