Depositphotos_238985960_l-2015

Dotacje dla klubów sportowych

Nowi przedsiębiorcy mają “Wsparcie w starcie”, wynajmujący mogą skorzystać z “Mieszkania na Start”… a z czego mogą skorzystać nowo założone kluby sportowe? Dla wielu właścicieli klubów jedyną przychodzącą myślą jest pożyczka lub kredyt – jednakże zadłużenie to prędzej czy później trzeba spłacić wraz z odsetkami. Na szczęście, istnieją inne, o wiele korzystniejsze formy finansowania klubów sportowych, szczególnie tych, które dopiero rozpoczynają swoje działanie. Jakie opcje dostępne są w ramach takiej pomocy?

Kluby bez wpisu do KRS – czy mogą otrzymać dotację? 

Powoływanie, zakładanie oraz formalne ewidencjonowanie klubu sportowego może odbywać się w rozmaity sposób (więcej o tym w artykule Jak założyć klub sportowy?) . Mogą one działać jako podmioty gospodarcze o charakterze spółki kapitałowej, mogą też być wpisane do KRS jako stowarzyszenia rejestrowe. Można także zrezygnować z obu tych form i zdecydować się na założenie klubu sportowego na podstawie starań minimum 7 członków-założycieli.  O ile pierwsze dwa przypadki nie budzą wątpliwości prawnej co do możliwości uzyskania dotacji, o tyle zagadkową kwestią może być kazus trzeciej z form prowadzenia klubu sportowego.

Uznając klub za podmiot NGO (non-government organization, czyli organizacji pozarządowej), można ubiegać się aż o dwa rodzaje dofinansowań. Pierwszą pulą środków są finanse w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu, drugą zaś są dotacje pochodzące z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszystko to odbywać się może bez wpisu do KRS, co może niektórych wprawiać w zakłopotanie. Na jakiej więc podstawie można uzyskać dofinansowanie, skoro klub nie widnieje ani w rejestrze spółek kapitałowych, ani tym bardziej stowarzyszenia rejestrowego? Odpowiedź jest prosta: rolę ewidencji przejmuje na siebie starosta powiatowy właściwy dla miejscowości, w którym znajduje się siedziba klubu, a potwierdzeniem istnienia naszego klubu sportowego będzie zaświadczenie lub wyciąg z ewidencji klubów.

Dotacje dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia 

Jedną z przykładowych propozycji, która ruszy w 2021 roku, jest program Ministerstwa Sportu i Turystyki kierowana do jednosekcyjnych i wielosekcyjnych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. To program “KLUB”, który już od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem pośród młodzieżowych klubów sportowych. Dotacja – czyli nieodpłatna i bezzwrotna forma finansowania – obejmuje te podmioty, które organizują zajęcia lub obozy sportowe dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Jednym z celów statutowych ubiegającego się klubu musi być popularyzowanie kultury fizycznej lub promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto podmiot musi istnieć od co najmniej 3 lat, a suma dotacji uzyskanych w roku poprzednim i bieżącym nie przekracza 200.000 PLN. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, klub może otrzymać nawet do 10.000 PLN wsparcia w przypadku jednosekcyjnych klubów sportowych lub 15.000 PLN, jeśli jest to klub wielosekcyjny. 

Istnieją jednak wytyczne, których należy przestrzegać podczas wydatkowania otrzymanych środków:

  • Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wydatków klubowych przewidzianych na realizację inwestycji; pozostałe 10% musi zostać sfinansowane przez klub.
  • Dziesięcioprocentowy wkład własny może zostać pokryty środkami własnymi, środkami od sponsorów, środkami jednostek samorządu terytorialnego (zarówno w postaci wkładu własnego, jak i np. udostępnieniem infrastruktury) lub funduszami unijnymi.
  • Obligatoryjną częścią wydatkowania dotacji są wynagrodzenia trenerów i osób prowadzących zajęcia sportowe (6000 PLN w przypadku klubów jednosekcyjnych, 9000 PLN w przypadku klubów wielosekcyjnych).
  • Dodatkową częścią wydatkowania dotacji stanowi zakup sprzętu lub organizacji wyjazdu o charakterze sportowym (4000 PLN w przypadku klubów jednosekcyjnych, 6000 PLN w przypadku klubów wielosekcyjnych).

Projekt rusza od 2 stycznia 2021 roku i potrwa do 15 listopada 2021 roku, a przewidywany termin składania wniosków to okolice 15 marca 2021 roku. Pula grantów to aż 55.000.000 PLN, co pozwala na skorzystanie z okazji wielu klubom. Jest to całkiem atrakcyjna forma, by zorganizować letni obóz sportowy lub by doposażyć klub w sprzęt, a trenerom przyznać premie lub dodatkowe formy benefitów pieniężnych.

Co z projektami “Sport Akademicki”, “Szkolny Klub Sportowy” oraz “Sport Wszystkich Dzieci”?

Innymi ciekawymi programami finansowania, które odbyły się w roku 2020, były:

  • Sport Akademicki – dofinansowanie do zajęć wśród młodzieży studenckiej i klubów akademickich;
  • Szkolny Klub Sportowy – wsparcie w organizacji zajęć sportowych wśród dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych;
  • Sport Wszystkich Dzieci – wielowektorowy program wsparcia dla organizatorów zajęć sportowych, klubów sportowych oraz animatorów aktywności fizycznej;

Na ten moment wiadomo, że program “Szkolny Klub Sportowy” będzie kontynuowany w ramach obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie podjęło jeszcze decyzji co do dwóch pozostałych programów – patrząc jednak na rządowe tendencje do “lockdownu” Polski, wątpliwe jest, by na 2021 rok zaplanowano reedycję tych programów. Mamy jednak nadzieję, że zaplanowane zostaną inne działania, by wesprzeć promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży i dzieci.

Ciekawe? Podziel się!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Chcesz wiedzieć więcej?

Inne artykuły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.