Jak założyć klub sportowy

Jak założyć klub sportowy

Kiedy słyszymy słowo „klub sportowy”, zapewne większość osób myśli sobie o kultowych wręcz drużynach piłkarskich: Real Madryt, Manchester United, Juventus Turyn czy Bayern Monachium. Po dłuższym zastanowieniu można odkryć istotę i sens klubu sportowego: aktywność fizyczna, zawieranie przyjaźni, nieustanne doskonalenie umiejętności oraz pokora i szacunek względem drugiego człowieka. Nic więc dziwnego, że z roku na rok rośnie ilość klubów sportowych funkcjonujących w rozmaitych dyscyplinach: od piłki nożnej przez siatkówkę i koszykówkę, a na lekkiej atletyce, tenisie czy unihokeju kończąc. Pytanie brzmi: jak uruchomić taki klub? Poniżej przedstawiamy pięć kroków do założenia pełnoprawnego klubu sportowego.

Krok 1: Zgromadź odpowiednią ilość członków założycieli

Klub sportowy nie jest działalnością gospodarczą, którą możesz od tak, samodzielnie założyć i od razu ruszyć z realizowaniem swojego pomysłu. Taki klub jest bardzo specyficznym tworem prawnym: może, ale nie musi być wpisany do KRS i jednocześnie może, ale nie musi być działalnością gospodarczą. Omówimy najprostszy przypadek, w którym klub nie jest ani wpisany do KRS (czyli nie jest traktowany jako stowarzyszenie rejestrowe), ani nie jest spółką kapitałową (czyli nie ma osobowości prawnej sp. z o.o. ani s.a.). Potrzebna Ci będzie przynajmniej szóstka znajomych, ponieważ Ustawa o sporcie i ustawa Prawo o stowarzyszeniach wymaga obecności minimum 7 członków założycieli. Osoby te muszą być pełnoletnie, mogą to być zarówno obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jak również cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Jeśli planujesz uruchomienie uczniowskiego klubu sportowego, pełnoprawnymi członkami założycielami mogą zostać rodzice i nauczyciele dzieci, które przystępują do takiego klubu. 

Krok 2: Przygotuj statut klubu

Klubowy statut jest podstawowym dokumentem, który na papierze opisuje Twoją wizję prowadzenia członków, realizowaną misję oraz wszelkie szczegóły dotyczące funkcjonowania klubu sportowego. Bez statutu niemożliwe będzie prowadzenie i zarejestrowanie stowarzyszenia, a jego spisanie jest dość czasochłonne, dlatego warto zaplanować ten krok już na etapie pozyskiwania członków założycieli. Dokument ten musi zawierać dziesięć podstawowych informacji, a są to:

 1. Nazwa klubu, która odróżni go od innych instytucji i stowarzyszeń;
 2. Teren działania i siedzibę klubu;
 3. Obrane cele i sposoby ich realizacji;
 4. Sposoby nabycia i utraty członkostwa wraz z określeniem praw i obowiązków członka klubu;
 5. Wskazanie władz klubowych i sposobu funkcjonowania (w szczególności: tryb dokonywania wyboru członków władz, kompetencje poszczególnych organów);
 6. Informacja o wynagrodzeniu członków zarządu, o ile takowe jest przewidziane;
 7. Reprezentowanie klubu, ważność decyzji i sposób zaciągania zobowiązań w imieniu klubu;
 8. Sposób pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie klubu oraz informacja na temat składek członkowskich;
 9. Zasady wprowadzania zmian do statutu;
 10. Przesłanki i sposoby do rozwiązania klubu.

Szersze spojrzenie na temat samego statutu znajdziesz w artykule Statut klubu sportowego.

Krok 3: Wizyta w starostwie powiatowym.

Nadchodzi czas na ukonstytuowanie się w świetle prawa oraz obwieszczenie światu, że nasz klub jest gotowy do działania. Konieczne więc będzie przedłożenie całego kompletu dokumentów (przykład za uprzejmością starostwa powiatowego w Busku-Zdroju):

 • Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych;
 • Protokół z zebrania założycielskiego, na którym obecnych było minimum 15 osób;
 • Listę członków założycieli z ich danymi personalnymi (imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obecne miejsce zamieszkania) i własnoręcznymi podpisami;
 • Statut klubu sportowego w dwóch egzemplarzach;
 • Uchwałę o powołaniu klubu sportowego wraz ze wskazaniem siedziby i nazwy klubu;
 • Uchwałę o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem klubu sportowego do ewidencji;
 • Uchwałę przyjmującą statut klubu sportowego.

Na wizytę w starostwie powiatowym mamy ograniczony czas – formalności należy dopełnić nie później niż w ciągu 14 dni od podjęcia stosownych uchwał. Konieczne będzie także wniesienie stosownych opłat: 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej oraz 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Zazwyczaj w ciągu miesiąca otrzymujemy odpowiedź z urzędu – będzie ona pozytywna, o ile dochowaliśmy należytej staranności i dostarczyliśmy wszystkie wymagane dokumenty.

Krok 4: Dostarczenie pozostałej dokumentacji

Wizyta w starostwie bez wątpienia będzie kamieniem milowym, bowiem nasz klub sportowy staje się formalnie istniejącym bytem prawnym. To jednak nie koniec formalności; konieczne będzie dopełnienie kilku innych kwestii. Pierwszą z nich powinna być wizyta w odpowiednim Urzędzie Skarbowym – wypełniając formularz NIP-2, uzyskujemy numer NIP, warto też złożyć wniosek o prowadzenie uproszczonej formy księgowej (podstawy prawne: art. 10a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Dzięki temu nie będziemy musieli składać sprawozdania finansowego, nie będziemy także borykać się z opodatkowaniem. Następnie udajemy się do Głównego Urzędu Statystycznego, wypełniamy wniosek RG-OP i oczekujemy na nadanie numeru REGON. Gdy to się stanie, możliwe będzie dokonywanie takich czynności jak otwarcie rachunku firmowego w banku czy zakup sprzętu treningowego na firmę. 

Krok 5: Nawiązanie stosownych umów i otwarcie naboru

Prawdopodobnie najbardziej emocjonująca chwila w życiu każdego klubu: otwarcie pierwszego naboru i pozyskanie pierwszych członków klubu. To tu zaczyna się Twoja praca jako menedżera, trenera, członka zarządu lub jeszcze innego działacza klubowego. Pierwsze kilka miesięcy może być dla Ciebie niesłychanie trudne – cały czas “pod kreską”, ciągłe dopinanie spraw, pozyskiwanie sponsorów i uwagi medialnej… ale gwarantujemy Ci, że ten trud będzie dla Ciebie niesamowicie satysfakcjonujący. Warto cierpliwie i sumiennie pracować, ponieważ duma, radość i poczucie spełnienia przy pierwszych sukcesach jest czymś wyjątkowym, absolutnie nieporównywalnym. Wsparciem podczas pierwszych kroków z pewnością będą dotacje i finansowanie zewnętrzne – dzięki temu będzie można podpisać dłuższą umowę na korzystanie z obiektu sportowego, zakupić lepszej jakości sprzęt lub większą ilość przedmiotów treningowych. Ten temat poruszamy w artykule Statut klubu sportowego!
Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować to: Marketing klubu sportowego, Plan rozwoju klubu sportowego oraz Dotacje na sport 2021

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Chcesz wiedzieć więcej?

Inne artykuły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.