Plan rozwoju klubu sportowego

Każda organizacja – w tym też kluby sportowe – mają swoją wizję istnienia za miesiąc, rok, a nawet dziesięć lat. By jednak móc osiągać pewien pułap sukcesów, konieczna jest wizja poparta koncepcją działania i podejmowania przedsięwzięć. Wszelkie takie oczekiwania, plany i pomysły realizacji składają się na dokument, jakim jest strategia lub plan rozwoju klubu sportowego. Takie zapisy z zasady są niejawne, wszak każdy musi strzec swojego przepisu na sukces i kontynuować (lub rozwijać) najlepsze dla klubu koncepcje.

Cykl życia klubu jako narzędzie do planowania rozwoju

Strategia rozwoju klubu sportowego jest czymś absolutnie niezbędnym, by realizować z góry określone cele i uniknąć stagnacji. Kluczowe w tym działaniu jest zrozumienie, że klub ma swoisty cykl życia, nieco podobnie jak produkt, na który składają się: 

 1. Faza powstania – etapy założycielskie i rejestracyjne, w tym miejscu nadaje się nazwę, tworzy organizację klubową i powołuje ludzi stanowiących “szkielet” klubu;
 2. Faza rozwoju – etapy pozyskiwania członków i promocji klubu, w tym miejscu prowadzi się nabór sekcyjny oraz intensyfikuje się działania marketingowe służące zwiększeniu rozpoznawalności; (Sprawdź Marketing klubu sportowego)
 3. Faza dynamicznej równowagi – etapy tworzenia się tożsamości klubowej, w tym miejscu ludzie czują się zgranym zespołem, a pierwsze sukcesy sprawiają, że klub zyskuje określoną reputację;
 4. Faza stabilizacji – etapy realizowania pierwotnych założeń i tworzenia nowych, ambitnych celów, w tym miejscu klub funkcjonuje w sposób zorganizowany, a podejmowane działania służą ustabilizowaniu sytuacji;
 5. Faza spadku – pierwszy spadek zainteresowania, pojawiają się niezrealizowane cele, w tym miejscu dochodzi do wewnętrznych kryzysów i niesnasek;
 6. Faza upadku – jeśli nie udało się zażegnać konfliktów lub były one na tyle poważne, że doprowadziły do rozpadu klubu, to następuje faza upadku, czyli konieczność ponownego powrotu do fazy rozwoju; 

Konieczne jest więc sprawne zarządzanie i stworzenie przemyślanego planu rozwoju klubu, który będzie swoistym “drogowskazem” kierującym do założonych celów. Ważne jest, by fazy 1 i 2 przebiegły szybko i z jak największym zyskiem, fazy 3 i 4 przeplatały się nawzajem w kolejnych cyklach życia, faza 5 była sprawnie zarządzana i “podpięta” pod działania dążące do równowagi, a faza 6 nie nastąpiła w ogóle.

Co powinien zawierać plan rozwoju klubu sportowego?

Odpowiednio skonstruowana strategia rozwoju powinna planować działania już od razu po założeniu i rejestracji klubu sportowego (sprawdź Jak założyć klub sportowy?), tak by nie pozostawiać miejsca na niewykorzystany potencjał. Cały plan podzielić można na dwie struktury: plan krótkoterminowy i plan długoterminowy. Zdecydowanie obszerniejszy treścią powinien być plan długoterminowy, opisujący położenie klubu, stawiane działania i cele w odstępach co najmniej kwartalnych i co najwyżej trzyletnich. Początkowo może być to zadanie trudne, w końcu co można przewidzieć tuż po zarejestrowaniu klubu? Warto więc pierwsze dwa, trzy lata podzielić na okresy kwartalne, przykładowo:

– Wiosna 2021 – rozpocząć nabór, zrekrutować przynajmniej 15 pierwszych podopiecznych, przeprowadzić selekcję do pierwszej drużyny, pozyskać sponsora;
– Lato 2021 – stworzyć klubową odzież sportową, dokupić sprzęt sportowy, pracować nad zgraniem drużyny, wzmocnić komunikację marketingową;
– Jesień 2021 – zgłosić klub do pierwszych turniejów i rozgrywek towarzyskich, wypracować “team spirit”, przeprowadzić drugi nabór, pozyskać nowego i utrzymać dotychczasowego sponsora;

 

Każdy z powyższych celów warto rozwinąć i opisać szczegółowo, by nie pozostawiać miejsca na sabotaże lub niedopowiedzenia. Plan krótkoterminowy z kolei nie musi być sklasyfikowany w dokumencie bardzo szczegółowo – mogą to być hasła w postaci: każdego dnia przeprowadzamy krótką odprawę z zawodnikami na temat szacunku, fair play i tolerancji. Dokładną rozpiskę planów powinno tworzyć się co kwartał, rozbijając zadania na miesiące, tygodnie i dni. Każdy z planów powinien zawierać następujące pytania i rozliczenia:

 

 1. Jakie miałeś cele?
 2. Co się udało zrobić, a czego nie udało się zrealizować?
 3. Co zrobiłeś najlepiej, a co można poprawić?
 4. Którzy zawodnicy zasługują na pochwałę, którzy na krytykę, a którzy ani na jedno, ani na drugie?
 5. Z kim Ci się współpracowało najlepiej, a z kim najgorzej i dlaczego?
 6. Jakie cele przyświecają Ci na dany okres i dlaczego akurat te cele chcesz osiągnąć?
 7. Po czym poznasz, że cele udało się zrealizować?
 8. Co się stanie, gdy osiągniesz cel, a co, gdy tego się nie uda osiągnąć?
 9. Komu ma pomóc ten cel i kto może Ci pomóc w jego realizacji?
 10. Jaka jest priorytetowość każdego z celów?

Taki konspekt powinien wypełniać każdy, kto bezpośrednio i realnie przyczynia się do życia klubowego. Na podstawie tego nie tylko możesz obserwować zmiany zachodzące w klubie, ale także rozliczać każdą osobę z zakontraktowanych celów i działań.

Chcesz wiedzieć więcej, jak finansowo rozwijać klub? Zajrzyj do 1% na klub sportowy oraz Dotacje na sport 2021

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Chcesz wiedzieć więcej?

Inne artykuły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.