Statut klubu sportowego

Statut klubu sportowego

Elementem absolutnie kluczowym podczas procesu budowania i rejestracji klubu sportowego jest stworzenie odpowiedniego statutu. Dokument ten w swoich zapisach przedstawia cel istnienia, sposób zorganizowania, tryb działania, realizowane zadania i szereg innych kwestii wymagających uregulowania. Bez statutu nie można zarejestrować klubu, a napisanie go w sposób niedbały może przysporzyć sporych problemów w przyszłym działaniu.

Bądź świadomy swoich celów oraz tego, jak chcesz je osiągać

Przed założeniem klubu sportowego (sprawdź Jak założyć klub sportowy?)  z pewnością zastanawiałeś się, dlaczego chcesz to zrobić oraz jakie cele i zadania sobie stawiasz. Jedni chcą promować aktywność fizyczną i kulturę fair play, inni dążą do stworzenia oazy kierowanej do sympatyków i miłośników konkretnego sportu. A Ty – dlaczego decydujesz się na założenie klubu sportowego?

To dopiero pierwsze pytanie, na które powinieneś sobie odpowiedzieć. Kolejne, równie istotne, brzmi: z kim chcesz osiągać założone cele oraz co definiujesz pod pojęciem sukcesu? Możesz bardzo mocno zawęzić swoje pole działania i skupić się wyłącznie na pracy z niepełnosprawnymi dziećmi w wieku 12-15 lat, możesz również określić temat bardzo ogólnie i deklarować chęć ogólnej pracy z młodzieżą.

Zainspiruj się innymi statutami!

Wiele osób nie miało wcześniej do czynienia ze spisywaniem takiego dokumentu – nic dziwnego, wszak niecodziennie ma się okazję zakładać klub sportowy. Nie będzie w tym nic haniebnego, gdy przejrzymy statuty innych, działających już klubów i zainspirujemy się nimi. Prawdopodobnym jest, że ktoś już sformułował cele i idee, które nam przyświecają, być może ktoś przewidział ciekawy i atrakcyjny sposób realizacji zadań, a w końcu można porównać, jak inne osoby rozwiązały kwestię pozyskiwania składek i środków finansowych. 

Gdzie szukać takich statutów? Najlepszym rozwiązaniem będzie przejrzenie stron lokalnych klubów sportowych. Inną, szybszą metodą będzie wpisanie w wyszukiwarkę hasła “statut klubu sportowego”. Należy jednak pamiętać, by zweryfikować osobowość prawną znalezionego statutu – musi on się zgadzać z charakterem naszego klubu.

Budowa statutu wraz z omówieniem

Statut sportowy ma ściśle określoną formę, bowiem zawiera pewne informacje, których pominięcie stanowi o niekompletności dokumentu. Warto więc dokładnie przeanalizować poniższą listę obowiązkowych elementów:

  1. Nazwa klubu – musi być unikalna, pozwalająca odróżnić go od innych instytucji i stowarzyszeń. Poza nazwą można wskazać herb, który zostanie opisany lub rozrysowany w załączniku oraz inne znaki identyfikacji wizualnej, oczywiście przy zachowaniu unikatowości.
  2. Teren działania i siedzibę klubu – tu należy pamiętać, że czym innym jest siedziba klubu, a czym innym jest teren działania, a jeszcze czym innym jest miejsce treningów. Wskazując siedzibę klubu, trzeba podać ten adres, gdzie mieści się biuro, nie zaś to, gdzie się trenuje lub rozgrywa mecze.
  3. Obrane cele i sposoby ich realizacji – do najpopularniejszych celów należy promowanie kultury fizycznej i kształtowanie pozytywnych cech charakteru. Sposoby realizacji z kolei to przede wszystkim organizowanie zajęć sportowych oraz uczestniczenie w turniejach, rozgrywkach i innych imprezach o charakterze sportowym.
  4. Sposoby nabycia i utraty członkostwa wraz z określeniem praw i obowiązków członka klubu – punkt, w którym opisujemy, czego oczekujemy od naszych podopiecznych, jakie prawa im przysługują, jak mogą dołączyć do klubu oraz jakie sytuacje mogą skutkować rozstaniem się z klubem.
  5. Wskazanie władz klubowych i sposobu funkcjonowania – należy wyszczególnić informację o liczebności każdego z organów oraz metodę dokonywania wyborów, okres trwania kadencji oraz sposoby powoływania i odwoływania danych osób ze stanowiska.
  1. Informacja o wynagrodzeniu członków zarządu  – do niedawna członkowie zarządu nie mogli pobierać wynagrodzenia, jednak od kilku lat istnieje możliwość wskazania wysokości wynagrodzenia oraz sposobu, w jaki to wynagrodzenie będzie rozliczane.
  1. Reprezentowanie klubu, ważność decyzji i sposób zaciągania zobowiązań w imieniu klubu – aby uniknąć chaosu i nieporozumień, konieczne jest wskazanie, kto ma kompetencje do występowania w imieniu klubu. 
  1. Sposób pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie klubu oraz informacja na temat składek członkowskich – konieczne jest precyzyjne wskazanie źródeł, z których będziemy czerpać fundusze. Jedną z takich metod może być składka członkowska, jeśli jednak przewidujemy inne sposoby fundowania działalności, to możemy zrezygnować z tej opcji.
  1. Zasady wprowadzania zmian do statutu – jakiekolwiek zmiany w przypadku statutu należy dokonywać pisemnie pod rygorem nieważności. Jeśli tak się nie stanie, dokument stanie się niezwykle podatny na nadużycia i manipulacje.
  1. Przesłanki i sposoby do rozwiązania klubu – należy sformalizować ścieżki i przewidzieć sytuacje (np. niewypłacalność, brak sztabu szkoleniowego, zdarzenia losowe), które umożliwią sprawną likwidację.

Powyższe punkty składają się na kilkanaście stron i kilka dni mozolnej pracy. Nieuwzględnienie któregokolwiek z poniższych punktów może skutkować odmówieniem rejestracji klubu w starostwie. Pocieszający jest jednak fakt, że raz prawidłowo spisany statut służyć będzie na lata i bez wątpienia ułatwi pracę i codzienne funkcjonowanie tak młodzieży, jak i opiekunom i “ludziom z zaplecza”.
Sprawdź, jak dalej możesz rozwijać klub w artykule Marketing klubu sportowego oraz Plan rozwoju klubu sportowego.

 

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Inne artykuły

Czy znacie już Dobre Praktyki Szkół?

Przedstawiamy metody, które sprawdzają się u najlepszych, zebrane we współpracy z naszymi klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.

Jak zwiększyć przychody szkoły